Projekt Pusselbo-Repbäcken

Aktuellt i projektet:
Tack till alla som kom för att träffa oss i Repbäckens bygdegård under vecka 7. Vi samlade in mycket värdefull information och följdfrågor som vi nu jobbar vidare med.

Information om utbyggnaden av VA-nätet till Pusselbo- Repbäcken.
Borlänge Energi har påbörjat projekteringsarbetet för att bygga ut VA-nätet i Pusselbo, Repbäcken, Älvnäsgården, Båtsta, Strandarna och Färjenäs. Detta medför att personal från Borlänge Energis och våra olika samarbetsparter kommer att röra sig en del i området.

Området som nu projekteras finns utpekat som planerat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i underlaget till Borlänge Kommuns VA-plan. VA-planen förväntas bli fastställd inom kort. Utbyggnationen kommer påbörjas tidigast år 2023.

Avgiften för anslutning till det kommunala VA-nätet debiteras enligt gällande års taxa det året då utbyggnationen är klar och fastigheten har möjlighet att anslutas.

Borlänge Energi kommer kontakta alla fastighetsägare som blir berörda av faktisk VA-anslutning senare i projektet.

Har ni frågor kontakta Borlänge Energis Kundtjänst på 0243-730 00

 

 

EPiTrace logger