Fakta

Vatten och avlopp i siffror. Här hittar du kort fakta om vatten och avloppsverksamheten i Borlänge. 

 • ca 11 400 kunder vatten
 • ca 10 300 kunder avlopp
 • 6 000 000 m3 levererat dricksvatten per år
 • 5 900 000 m3 renat avloppsvatten per år
 • 61 mil vattenledningar
 • 49 mil spillvattenledningar
 • 30 mil dagvattenledningar
 • 15 st tryckstegringsstationer
 • 8 st reservoarer
 • 125 pumpstationer
 • 11 500 000 kWh el anv. per år

 

EPiTrace logger