Transportdispens

För långa, tunga och breda transporter inom kommunen behövs det en särskild transportdispens.

Om transporten endast är inom kommunen ska ansökan skickas till oss på Borlänge energi. Gäller transporten flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket

EPiTrace logger