Järnväg

Borlänge Kommun är ägare till industrispåren och har överlåtit åt Borlänge Energi att vara infrastrukturförvaltare i lagens (2004:519) och förordningens (2004:526) mening.

Se mer information i dokument

EPiTrace logger