Är Du intresserad av en odlingslott i Paradisparken?

Det finns nu möjlighet för den som saknar mark för odling att anmäla sig för en odlingslott. Odlingen kan påbörjas under våren. Lämna in en intresseanmälan om detta är något för Dig. Kanske är Du  intresserad av att delta i styrelsen för den odlarförening som ska startas?

Nu har ytterligare cirka 90 stycken lotter anlagts mitt i Paradisparken med närhet till lek och trädgårdsstråk. De nya lotterna ligger tätt intill varandra och har varierande storlek från ganska stora till väldigt små. De flesta är 25 kvadratmeter, några ca 10-15 kvadratmeter och ett mindre antal är endast 4 kvadratmeter stora. Det finns också ett fåtal höga odlingslådor för bekvämare odling för den som behöver det. Det finns matjord utlagd.

För att använda någon av lotterna eller odlingslådorna betalar Du en avgift. Avgifterna kommer att beslutas av den nya föreningen. Föreningen för de befintliga odlingslotterna tar ut en årsavgift på 250 kr för 25 kvadratmeter. Du får inte bygga något redskapsskjul eller annat på lotten men det kommer att finnas två förråd inom området där man kan förvara redskap om man vill.

Intresseanmälan lämnas in på flera sätt.

1: Fyll i en intresseanmälan som ifyllbar pdf som du mejlar till kund@borlange-energi.se
2: Skriv ut intressanmälan för utskrift, fyll i och posta den till adressen som står här nedanför.
3: Hämta intresseanmälan i Borlänge Energis reception på Nygårdsvägen 9.

Lämna in Din intresseanmälan så fort som möjligt.
Lotterna börjar fördelas efter 1 april

En ny förening måste bildas för att arrendera marken och hantera allt som har med odlandet att göra. Kommunen söker därför Dig som är intresserade av att dra igång en ny odlarförening och kanske även sitta i styrelsen. Kontakta så fort som möjligt Borlänge Energi om Du är intresserad av detta arbete som görs utan ersättning. Du som anmäler intresse av styrelsearbete har förtur till en lott.

Är Du intresserad av att delta i arbetet i en ny styrelse?
Kontakta Katarina Nilsson, Stadsmiljö Borlänge Energi, tel växel 730 00

Mer om parken
Paradisparken är den park som tidigare haft arbetsnamnet Tjärnaängsparken och som kommunen byggt och bygger 2018 – 2020. Den ligger mellan Paradiset och Tjärna Ängar. Sommaren 2019 stod den del av parken som domineras av lek- och rörelseaktiviteter klar. Våren 2020 blir den del av parken färdig som har tonvikt på odling, trädgård och information kring växter, biologisk mångfald, växtfärgningsväxter med mera.

I parken finns också sedan 2012 ett odlingsområde med över 70 stycken lotter där odlingsintresset syns lång väg. Borlänge odlingsförening arrenderar marken och hanterar området i samarbete med Borlänge Energi.

 

EPiTrace logger