Bo i Borlänge

Tidningen gavs ut fyra gånger per år. Det var Borlänge Energi tillsammans med Tunabyggen och Borlänge Kommun som informerade om byggande, boende och miljö i Borlänge.

Utgivna nummer av Bo i Borlänge hittar du i dokument.

Borlänge Energi ger nu ut tidningen Angeläget från Borlänge Energi.

EPiTrace logger