Sveriges nöjdaste kunder finns hos Borlänge Energi

26 november 2018

Trenden att samhällsengagemang och miljöprofil hos energibolagen ger nöjdare kunder består och växer sig allt starkare. Det är en av slutsatserna i den mätning av kundnöjdheten i energibranschen som Svenskt Kvalitetsindex genomför årligen. Borlänge Energi återfinns på förstaplatsen i fyra kategorier och tredjeplatsen i en kategori i årets undersökning.

En stark samhällsprofil, till exempel att man bidrar aktivt till regionen, i kombination med en stark miljöprofil skapar starka relationer och ett starkt varumärke vilket tillsammans leder till nöjda kunder konstaterar SKI.

Borlänge Energi har den högsta kundnöjdheten i fyra av undersökningens kategorier. Det handlar om fjärrvärme företagskunder, fjärrvärme privatkunder, elnät privatkunder och elhandel företagskunder. I kategorin elnät företagskunder har Borlänge Energi den tredje bästa kundnöjdheten. Precis som det goda resultatet förra året är det här ett kvitto på att vi utvecklar vår verksamhet och våra kundrelationer ett sätt som uppskattas. I den riktningen vill vi fortsätta och göra nytta i Borlängebornas värld och vardag.

Lars Larsson, vd Borlänge Energi:

 - Vi är mycket stolta över att ha fått dessa fina priser. Det är också mycket glädjande att intresset för miljö- och samhällsfrågor växt sig så starkt de senaste åren att det på ett positivt sätt skapar förväntningar från kunderna på oss energibolag och påverkar hur nöjda de är med oss. Vi samarbetar ju med Borlängeborna i dessa frågor varje dag och uppskattar den goda relation vi under många år byggt upp. Jag tror också att de fina placeringarna beror på att vår fantastiska personal alltid verkar för kundens bästa.

EPiTrace logger