För leverantörer och anbudsgivare

Borlänge Energi värnar om att uppnå och bibehålla goda affärsrelationer med leverantörer och anbudsgivare, och vi strävar efter att vara tydliga och göra det enkelt att lämna anbud i våra upphandlingar.

Välkommen att bli vår samarbetspartner!

Offentlig upphandling
Borlänge Energi är en upphandlande myndighet enligt lagen om offentlig upphandling. Vi verkar inom försörjningssektorerna och omfattas förutom Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145), även av Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (2016:1146).

Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud och vi behandlar alla på samma sätt. Ett av de viktigaste syftena med offentlig upphandling är att främja konkurrens.

För dig som vill veta mer om offentlig upphandling och få vägledning i anbudsgivning finns hjälp att få från bland annat från Upphandlingsmyndigheten. https://www.upphandlingsmyndigheten.se/

EPiTrace logger