Välkommen på träff för elinstallatörer

Nu samlar vi er elinstallationsföretag som utför elarbeten inom vårt elnätområde i Borlänge.

Vi kommer att informera om Borlänge Energis nya installationsregler och rutiner kring mikroproduktion och nyanslutningar. Ni kommer också att få veta mer om det stora mätarbytesprojektet som startar 2020. Naturligtvis hoppas vi på många frågor som kan bidra till erfarenhetsutbyte.

Plats: Borlänge Energi, Nygårdsvägen 9
Datum och tid: 23 januari klockan 15:00

Anmälan: Senast den 20 januari till marknad@borlange-energi.se

Vi bjuder på kaffe och smörgås! Allergier meddelas vid anmälan.

Sprid gärna den här inbjudan till fler inom ert företag!

EPiTrace logger