Projekt/Nätåtgärder

För att kunna hålla låga priser till alla våra elnätskunder samt säkerställa hög leveranssäkerhet och elsäkerhet i våra anläggningar krävs ett långsiktigt arbete med förnyelse och underhåll av elnätsanläggningarna.

Nedan är en sammanställning över de åtgärder som planeras att utföras under året:

  • Ny ledning från Södra Backa till Tuna-Hästberg för att ansluta ny vindkraftpark på Orrberget.
  • Underhåll och tillsyn av elnätsanläggningar enligt framtagna underhållsplaner samt åtgärdande av besiktningsanmärkningar
  • Röjning av ledningsgator, en avisering görs till alla markägare innan arbetena påbörjas.
  • Utbyten av gamla kabelskåp för att förbättra elsäkerheten.
  • Förnyelse av gamla kablar, ett antal projekt är inplanerade i Borlänge för att minska risken för störningar.
  • Förnyelse av stationer genom utbyte av gamla transformatorer och ställverk
  • Förstärkningar av elnätet i samband med nyanslutningar 
  • Ersätta gamla luftledningar med markkabel på en sträcka från Idkerberget till Myggsjön.

 

Har ni några funderingar om något av projekten eller andra frågor är ni välkomna att kontakta oss på 0243-730 00.

 

EPiTrace logger