Våra egna kraftstationer

 Bild på kraftstationen i Rämshyttan.

Rämshyttan  
Byggnadsår 1905
Ombyggd 1988
Årsproduktion 350 000 kWh
Fallhöjd 7,5 m

 

 

Bild på kraftstationen Bråfallet
Bråfallet  
Byggnadsår 1926
Ombyggd 1988
Årsproduktion 600 000 kWh
Fallhöjd 8,5 m

 

  BIld på kraftstationen Hansgårdarna.

Hansgårdarna  
Byggnadsår 1930
Ombyggd 1981
Årsproduktion 600 000 kWh
Fallhöjd 5,8 m

 

  Bild på kraftstationen Långsjöfallet.

Långsjöfallet  
Byggnadsår 1901
Ombyggd 1992
Årsproduktion 500 000 kWh
Fallhöjd 7,5 m

 

 Bild på kraftstationen Hyttfallet.

Hyttfallet  
Byggnadsår 1906
Ombyggd 1992
Årsproduktion 700 000 kWh
Fallhöjd 8,3 m

 

 Bild på kraftstationen Dormsveden.

Dormsveden  
Byggnadsår 1913
Ombyggd 1987
Årsproduktion 1 200 000 kWh
Fallhöjd 14 m

 


 Bild på kraftstationen Knutshyttan.

Knutshyttan  
Byggnadsår 1940
Årsproduktion 3 000 000 kWh
Fallhöjd 24,9 m

 

 

 

EPiTrace logger