Borlängepriset

Vi kallar vårt elhandelspris för Borlängepriset. Det innebär att vi erbjuder dig ett stabilt elpris utan bindande avtal. Avtalet kan tecknas i elområdena 1, 2 och 3. Det kan även tecknas i elområde 4 men då med ett tillägg med 1,25 öre/kWh inkl moms.

Avisering om kommande prisändring
Från och med 1 januari 2020 kommer Borlängepriset att höjas till 49.9 öre/kWh + moms

Borlängepriset öre/kWh kr/mån

Elhandelspris* januari 2020 och tillsvidare

49,9
Fast avgift 20
Moms 12,5 Moms 5
Totalt 62,4 Totalt 25

* Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Jämförpriser i öre/kWh (gäller från januari 2020) inkl. elcertifikat, månadsavgift och moms.  Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer.

Lägenhet
2000 kWh
öre/kWh

Villa utan elvärme,
5000 kWh
öre/kWh

Villa med elvärme,
20 000 kWh
öre/kWh

77,4

68,4

63,9


Historik

Här kan du se utvecklingen på Borlängepriset. Energiskatt, elnätsavgifter, månadsavgift och moms tillkommer.

2018 2019
Januari 35,4 45,9
Februari 35,4 45,9
Mars 36,9 45,9
April 36,9 49,9
Maj 36,9 49,9
Juni 36,9 49,9
Juli 36,9 49,9
Augusti 40,9 49,9
September 40,9 45,9
Oktober 40,9 45,9
November 40,9 45,9
December 40,9 45,9
Medelpris 38,3 47,5

 

EPiTrace logger