Avtal

Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt elpris utan bindande avtal - vi kallar det för Borlängepriset. Alternativet till Borlängepriset är vårt rörliga pris.  

Borlängepriset

Vi kallar vårt unika elhandelspris för Borlängepriset. Det innebär att vi erbjuder dig bästa möjliga elpris utan bindande avtal. Borlängepriset är ett unikt avtal där vi med ett par års framförhållning handlar upp el i mindre delar till en gemensam buffert för våra kunder. Fördelarna med detta är att vi får i princip ett medelpris för de två sista åren som är både stabilt och konkurrenskraftigt.

Se priser i länkar till vänster, Borlängepris.

Rörligt pris

Vi erbjuder även el till rörligt pris som utgår från priset på elbörsen Nordpool. Vad priset för den gångna månaden blir och vad du som kund får betala vet man först efter månadens slut. Med rörligt pris finns det chans till låga elpriser vissa månader, men det finns också en risk att elen blir dyr andra perioder under året.

För historiska priser se länkar till vänster, Rörligt elpris.

Det är alltid möjligt att byta elhandelsavtal hos oss till nästkommande månad.

Den totala elkostnaden

Det totala elpriset består av tre delar:

  • Elhandel (inklusive elcertifikat) 
  • Elnät 
  • Elskatt + moms

Av det priset utgör elhandeln ca 40 %, elnätet står för ca 20 % och resterande 40 % är skatt + moms.

 

EPiTrace logger