Det handlar om att ta vara på det man har

Ta Till Vara är kommunens second hand-verksamhet som samlar in återbruksmaterial. En tredjedel av sakerna kommer från insamlingshuset 
som finns på återvinningscentralen på Fågelmyra. Resten lämnas in av privatpersoner direkt till verksamhetens lokaler i Åselby där det finns ett stort urval av begagnade möbler, kläder och husgeråd med mera att köpa. Fågelmyra är endast en inlämningsplats för återbruksmaterial och har ingen försäljning eller bortskänkning av inlämnat återbruksmaterial.

Under "Länkar" hittar du mer information om projektet.

 

EPiTrace logger