Information

Dala-Avfall
Återvinningsstationer
Kompostjord till försäljning
Skräpplockardagar

 

DALA-AVFALL

DalaAvfall är ett samarbete mellan femton kommuner i Dalarna som aktivt arbetar med gemensamma avfallsprojekt, mål och åtgärder. Ett av våra projekt är att ge dig som kommuninnevånare kunskap om avfallshanteringen i din kommun.

Nu lanserar vi en publik webbplats med avfallsinformation. Här hittar du fakta om olika avfallsslag, en digital sorteringsguide, hur man källsorterar, nyttiga tips och råd när man behöver vägledning i källsorteringsarbetet och mycket mer.

Medlemmarna i DalaAvfall är:

Avesta kommun, Borlänge Energi, Dala Vatten och Avfall (Gagnef, Leksand, Rättvik), Falu Energi & Vatten, Hedemora Energi, Ludvika kommun, Malung-Sälens kommun, Mora kommun, Orsa kommun, Smedjebacken Energi och Vatten, Säters kommun, Vansbro kommun, Älvdalens kommun.


Aktuell lista över återvinningsstationer i Sverige

Insamling och återvinning av tidningar, förpackningar av metall, glas, plast och papper omfattas sedan 1994 av producentansvar. Det innebär att de företag som tillverkar, importerar eller fyller förpackningar också har ansvaret att samla in och återvinna materialet.

För att kunna göra det över hela landet så bildade producentföretagen ett företag som heter Tidnings & Förpackningsinsamlingen AB (förkortas FTI). FTI har det fulla ansvaret för alla ca 6000 återvinningsstationer som finns runt om i landets kommuner.

FTI avtalar med markägare om upplåtelse av mark och söker bygglov för återvinningsstation. FTI bygger och äger stationerna men drift och underhåll, som tömning av behållarna och städning av platsen, sker av entreprenörer som man upphandlar. Ibland händer att en återvinningsstation tas bort. Det kan bero det på att avtalet om markupplåtelse mellan FTI och markägare sagts upp, ofta på grund av upprepad olaglig avfallsdumpning eller att placeringen är olämplig ur annan synpunkt.

För den som vill veta mer om producentansvaret, Förpacknings & tidningsinsamlingen och sortering/återvinning av förpackningar rekommenderas ett besök på .FTI:s hemsida.

KOMPOSTJORD TILL FÖRSÄLJNING
Information kring våra jordprodukter med prislista hittar du här.

Ett stort ökande problem i Borlänge är allt skräp som bara slängs i naturen. Borlänge Energi uppmanar förskolor och skolor att anmäla sig till Skräpplockardagarna för att få ett trevligare och renare Borlänge.


Under Håll Sverige Rents Skräpplockardagar är barn och ungdomar med i ett positivt förändringsarbete och gör skillnad själva. Dessutom är Skräpplockardagarna ett ypperligt tillfälle att arbeta pedagogiskt med frågor som till exempel nedskräpning, återvinning, konsumtion och allemansrätten.

Anmälan och aktuella datum
Läs mer hos Håll Sverige Rent

 

EPiTrace logger