Föreskrifter för avfallshantering

Dessa föreskrifter anger de regler som gäller för avfallshantering i kommunen. I föreskrifterna delegeras ansvar för att ge anvisningar och information som strävar till uppfylla mål och regelverk.
Föreskrifter för avfallshantering


Handbok för avfallsutrymmen
Handbok för avfallsutrymmen är uppdatering av Avfall Sveriges tidigare Handbok för Avfallsutrymmen från 2009, som varit en av de mest efterfrågade av Avfalls Sveriges rapporter. Den nya handboken är en uppdatering, men innehåller också nya delar, framförallt regulativa förtydligande. Handboken vänder sig till en rad samhällsaktörer: Avfallsansvariga, stads- och byggnadsplanerare, fastighetsägare och arkitekter.

EPiTrace logger