Tillstånd/Tekniska beskrivningar

Fågelmyra är från och med 1 januari 2009 den enda återstående deponin i Dalarna. Anläggningen har tillstånd att deponera icke farligt avfall. Deponeringen sker i två delar, en konventionell deponi och en askdeponi. Det finns också en cell för asbest inom området.

Se deponeringsplan och ritningar under "Dokument" här intill.

EPiTrace logger