Cykling

Vägvisningsskyltar_blå_cykelstråketBorlänge kommun strävar efter att underlätta för befolkningen att använda cykeln som transportmedel.

I kommunen finns det fyra cykelstråk som sammanbinder staden. Tre av stråken har centrum som nav och den fjärde har Framtidsdalen som målpunkt på stråkets mitt. 

Stråken är markerade i färgerna blått, rött, grönt och gult och kompletteras även med helt mörkblå skyltar som anger länkar mellan stråken. Se karta över cykelstråken i dokument.

För dig som pendlar finns det möjlighet att hyra ett cykelgarage vid Resecentrum. Ifall du är intresserad finns det information i länken till vänster hur du går till väga.

EPiTrace logger