Mer om projektet

Borlänge Energi, Borlänge Kommunkoncern, Kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) och Fornby folkhögskola samarbetar med syfte att stärka invandrares möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Ett antal praktikplatser erbjuds, där arbete varvas med intensivundervisning i svenska.  De som ansöker och väljs ut kommer att få varva praktik med svenskundervisning under ett år.

Bland de arbetsuppgifter som erbjuds till en början ingår det att jobba i Ta Tillvara verksamheten vid Fågelmyra återvinningscentral. Många saker, som annars skulle ha blivit avfall, behöver väljas ut, rengöras och kanske repareras för att bli attraktiva att återanvända. Kläder tvättas, lagas och sorteras i storlekar innan de fördelas ut på de frivilliga hjälporganisationer som finns runt oss. Genom AME finns för närvarande distributionskanaler till Emmaus, Röda Korset, Myrorna och Pärlan.

Det här är ett projekt som vi tror på och som skapar flera vinnare. Deltagarna förbättrar sina möjligheter till jobb på den öppna arbetsmarknaden. Kommunens arbetsmarknadsenhet kan erbjuda fler arbetsuppgifter till sina anställda. De frivilliga hjälporganisationerna får tillgång till ett större produkturval och därmed förhoppningsvis ökad försäljning, som ger mer pengar till hjälpverksamheten.

Du vinner också. Genom att lämna användbara saker till Ta Tillvara bidrar du till mindre mängder avfall och du gör därmed en god gärning för miljön.

EPiTrace logger