Så sorterar du

11 juni 2018

I Borlänge ska allt avfall sorteras. Det bästa är att se till att det inte blir något avfall alls. Det avfall som ändå uppstår ska sorteras så att man antingen kan återanvända den gamla produkten eller återvinna materialet som produkten är tillverkad av. Om de alternativen inte är möjliga, återstår att ta tillvara materialen så det går att utvinna energi.

Matavfall kan rötas och bli biobränsle och biogödsel.
Den del av avfallet som är brännbart restavfall går till framställning av el och fjärrvärme.

Här är en folder som beskriver hur avfallet i Borlänge ska sorteras.
Sortering av avfall i Borlänge kommun

Sorteringsguiden
Sorteringsguiden är ett samarbete mellan dalakommunerna. Förutom att söka på det du ska slänga för att se så att det hamnar rätt kan du se på vilka platser det finns återvinningsstationer och återvinningscentraler.

http://dalaavfall.se/

EPiTrace logger