Välkommen till Fågelmyra återvinningscentral

Här ska du lämna det skrymmande avfallet. Du sorterar själv avfallet i containrarna eller placerar det farliga avfallet på bordet i "Farligtavfall-rummet". Alla containrar är skyltade och märkta för att underlätta sorteringen. Vår personal hjälper gärna till att svara på frågor eller att sortera rätt. Om du har något som går att återanvända så lämnar du det i rummet som är skyltat med "Ta till vara". Fågelmyra är endast en inlämningsplats för återbruksmaterial och har ingen försäljning eller bortskänkning av inlämnat återbruksmaterial.

Återvinningscentralen är endast öppen för invånare i Borlänge och företag med avfallskuponger (finns att köpa vid anläggningen).

Så har vi öppet på Fågelmyra:
Mån-fre 07.00-19.00
Lör-sön 09.00-15.00
Läs mer om öppettider på helgdagar.

Hitta rätt plats:

Tryck på kartan för att se en större version.

Innan ditt besök:

  • Personalens anvisningar ska följas, fråga oss gärna
  • Det är endast privatpersoner som kostnadsfritt får lämna avfall på återvinningscentralen. Du räknas som privatperson när du kommer i personbil (ink. släp) med maxvikt 3,5 ton. Fordon över den vikten räknas som företag och du betalar då enligt gällande taxa.
  • Det är förbjudet att ta med sig saker från återvinningscentralen
  • Tomgångskörning förbjuden
  • Rökning förbjuden inom hela området
  • Tänk på olycksrisken, låt barnen sitta kvar i bilen
  • Skador som uppkommer på fordon inom området ersätts ej
  • Tänk på att personalen inte kan hjälpa till att bära tunga saker av arbetsmiljöskäl. Ta med dig bärhjälp när du ska slänga stora tunga saker.
  • Sortera ditt avfall redan när du lastar bilen/släpet och lägg det i ordning efter kartbilden för att underlätta för dig själv vid urlastning.

Om asfalt
På Fågelmyra har vi nu åter fått tillstånd att ta emot asfalt, men bara från privatpersoner. Container för asfalt står mer nedsidan bredvid aska- och asbestcontainrar. Lastbilar och företag hänvisas till Skanska, Svevia eller andra privata aktörer.

Välkommen!

EPiTrace logger