Världstoalettdagen

19 november är det Världstoalettdagen. Det är en officiell FN-dag som årligen uppmärksammar att 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett.

Världstoalettdagen ger oss tid för eftertanke kring våra toaletter i Sverige. Kiss, bajs och toalettpapper är det enda som ska spolas ner i toaletten. Ändå behandlar vi i alltför hög utsträckning våra avlopp som sopnedkast, vilket resulterar i att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt det skräp som spolas ner.

För skolor - Uppmärksamma era toaletter

Många av skolorna i Borlänge kommun har problem med hygienen på toaletterna. Världstoalettdagen är ett utmärkt tillfälle att prata toalett-vett med eleverna.

Förslag på aktiviteter

  • Färglägg vår målarbild där Wattis sitter på toaletten
  • Lyssna på Skrutt och Wattis låt Toalett-vett tillsammans.
  • Hos Wateraid finns fakta och berättelser om hur det är att leva utan toalett. Wateraid  - Sanitet Passar för de lite äldre eleverna.
  • Borlänge kommuns sjätteklassare har under hösten varit på studiebesök och följt vattnets väg från vattenverket till reningsverket. Prata om vad de minns av besöket. Många brukar nämna gallren där det som INTE ska spolas ner i toaletten fastnar.
  • I filmen Avloppsresan får vi följa karaktären Putte som blir nyfiken på vart bajset tar vägen när man spolar. Tittaren åker med på hans resa från toalettstolen via avloppsrören till reningsverket. Filmen är producerad av Falu Energi och vatten och är 11 minuter lång.

Avloppsresan


Här kan du lyssna/se på Toalett-vett (finns även på Spotify)

 

EPiTrace logger