Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter i Dalarna.
Samverkansorganet Dala VA, där samtliga dalakommuner ingår, har tagit fram en gemensam skrift med riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter, för anslutning till kommunala reningsverk. Skriften är tänkt att utgöra ett verktyg och stöd i arbetet med att minimera mängden farliga och olämpliga ämnen i avloppsvattnet.

EPiTrace logger