Avloppsrening

Personal på reningsverket.I Borlänge finns två avloppsreningsverk

  • Borlänge avloppsreningsverk
  • Idkerberget

Utöver dessa finns även två mindre reningsanläggningar som ligger i Barkargärdet och Alderbäcken.

Avloppsreningsverkets mål är att minska påverkan på vattenmiljön. Förutom organiska ämnen och närsalter finns en mängd andra föroreningar som kan vara svåra eller omöjliga att avlägsna vid rening. Tungmetaller och miljöfarliga kemikalier får därför aldrig hamna i avloppsnätet.


 

EPiTrace logger