Projekt Pusselbo-Repbäcken

Aktuellt i projektet:
Träffa oss på plats vecka 7 för att prata om utbyggnaden av vatten och spillvatten

Vi tar med oss informationsmaterial, kartor och kaffe för att under fem dagar i februari träffa så många som möjligt av er i Repbäckens bygdegård. Tillsammans tittar vi på hur ledningsdragningen berör just dig, berättar mer om projektet och svarar på eventuella frågor!
Se tider för träffarna uppdelat på fastighetsbeteckning

Information om utbyggnaden av VA-nätet till Pusselbo- Repbäcken.
Borlänge Energi har påbörjat projekteringsarbetet för att bygga ut VA-nätet i Pusselbo, Repbäcken, Älvnäsgården, Båtsta, Strandarna och Färjenäs. Detta medför att personal från Borlänge Energis och våra olika samarbetsparter kommer att röra sig en del i området.

Området som nu projekteras finns utpekat som planerat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i underlaget till Borlänge Kommuns VA-plan. VA-planen förväntas bli fastställd inom kort. Utbyggnationen kommer påbörjas tidigast år 2023.

Avgiften för anslutning till det kommunala VA-nätet debiteras enligt gällande års taxa det året då utbyggnationen är klar och fastigheten har möjlighet att anslutas.

Borlänge Energi kommer kontakta alla fastighetsägare som blir berörda av faktisk VA-anslutning senare i projektet.

Har ni frågor kontakta Borlänge Energis Kundtjänst på 0243-730 00

 

 

EPiTrace logger