Priser 2018

Brukningsavgifter 2018 inkl. moms

Avgiften för vatten och avlopp höjs med 4,9 procent för 2018. Bakgrunden till det är att vi gör en förändring för att anpassa oss till aktuell praxis när det gäller bokföringen av intäkter från nyanslutningar.

Principen vi byter till innebär att intäkterna istället för att bokföras årsvis, portioneras ut under de kommande 40 åren. Med denna ändring får vår verksamhet ett betydande årligt intäktsbortfall som behöver kompenseras med en avgiftshöjning. Branschprincipen ger en jämnare ekonomisk prognos vilket gör det möjligt för oss att planera in nödvändiga investeringar.

 

Vatten & avlopp tillsammans Enbart vatten Enbart avlopp
Fast avgift kr/år, villa 2 500 1 090 1 410 
Förbrukningsavgift med mätare, kr/kbm 13,77 5,01 8,76
Förbrukningsavgift utan mätare kr/år, villa 2 750 1 000 1 750
Dagvattenavgift kr/år 500       

 

Anläggningsavgifter, normalvilla

Vatten + spillvatten + dagvatten 124 000 kr
Vatten + spillvatten 99 200 kr
Vatten 58 280 kr
Spillvatten 72 540 kr
Dagvatten 45 880 kr

 

 

EPiTrace logger