Fett skapar problem i avlopp

Fettavskiljning behövs därför att fett som släpps ut i avloppsvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker och fettet fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.

I dokument till höger kan du läsa mer om fettavskiljning.

Dokument

EPiTrace logger