Dagvattenstrategi

Här kan du läsa mer om Dagvattenstrategin för Borlänge som kommunfullmäktige beslutade om under hösten 2005.
Den gäller från 1 januari 2007.


 

EPiTrace logger