Lämna uppgifter om vattenanslutning

Som vi meddelat i ett tidigare utskick i februari är utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp fördröjd och kommer att starta tidigast sensommaren 2019.

För att underlätta det kommande arbetet gör vi nu en inventering för att säkerställa att vi har rätt information kring din fastighets vattenförsörjning. Inventeringen gäller även dig som inte har vattenförsörjning, för att kunna fastslå just detta.

Vi vill därför be dig som fastighetsägare att fylla i uppgifterna för din fastighet.

 
Har du/ni vattenförsörjning in i byggnad på er fastighet?

Om ja:
Fastigheten är ansluten mot:* Om ditt svar ovan är Gemensam brunn eller Gemensamhetsförening ange i rutan nedan vilka fastigheter du delar brunn med, alternativt skriv namnet på den gemensamhetsförening ni tillhör.
Övrig information som du tror att vi kan ha nytta av
När du tryckt på "Skicka in" ska du komma till en bekräftelsesida. Om du inte gör det har ditt meddelande inte skickats in. Titta då igenom formuläret och se om det är något fält du glömt fylla i.
 
 
 
 
 
 
 

EPiTrace logger