Trafiksäkerhet

Borlänge Energi Trafik arbetar kontinuerligt för att höja trafiksäkerheten i Borlänge kommun. För att uppnå en trafiksäker kommun är sammarbetet med invånarna viktigt.

Här hittar du information om hur vi arbetar och hur du som privat person kan hjälpta till för att Borlänge ska bli en säker och attraktiv stad att bo och leva i

Trafikfarlig växtlighet
Där växtligheten hänger ut över gatumark och blir besvärande för gående/övriga trafikanter uppmanas fastighetsägaren att klippa bort det som skymmer sikten eller hindrar framkomligheten.

Läs mer i informationsbroschyren om hur du sköter växtlighet nära väg, som du hittar under dokument.

Belysning
Borlänge Energi ansvarar för stora delar av gatubelysningen i Borlänge kommun. För oss handlar det om cirka 16 500 belysningspunkter.

Mer information om belysning och hur Borlänge Energi arbetar i frågan kan du läsa under rubriken Gata och gatubelysning.

Farthinder
Vi får ofta in önskemål från allmänheten om anläggande av farthinder i form av vägbulor på gator i bostadsområden.

I regel anlägger vi inte vägbulor på bostadsgatorna. En anledning är på grund av konsekvenser som buller och vibrationer som uppstår av vägbulorna och därmed påverkar boendemiljö. Statistik visar även att olyckorna främst inte sker på bostadsgatorna utan på vägar där tillåten hastighet är högre och fler bilar åker varje dag.

Boende erbjuds möjlighet att ansöka om att placera ut blomlådor på sin bostadsgata under sommaren. Läs mer om det under tillstånd.

 

EPiTrace logger