Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand har rätt att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Parkeringstillstånd kan utfärdas för rörelsehindrade, både till dem som själva kör fordonet och till dem som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska ske skriftligen på en särskild blankett. Observera att ett läkarintyg krävs och ska bifogas ansökan.

Mer information samt ansökningsblankett hittar du i dokument.

Skicka in ansökningsblanketten till:
Borlänge kommun, Trafik
AB Borlänge Energi
Box 834
781 28 Borlänge

EPiTrace logger