Årskort dygnsparkering

Du kan köpa årskort för att parkera på dygnsparkeringar i Borlänge centrum. Årskort gäller på dygnsparkeringar enligt karta, se i dokument.  I ansökan ska du ange vilken dygnsparkering du avser att använda.

Kostnad för årskortet är 3 600 kr/år inkl moms. 

EPiTrace logger