Trädfällning

Vi får ibland in synpunkter från allmänheten angående nedtagning av träd i kommunens parker och naturmark. För att vi ska kunna hantera förfrågningarna och göra en enhetlig bedömning ber vi Dig som har önskemål att fylla i blanketten Önskemål om nedtagning av träd.

Blanketten kan du ladda ner från dokument till höger.
Läs även vår Policy för trädfällning som du hittar till höger i dokument.

OBS! Gäller det ett träd som verkar farligt och riskerar att falla eller tappa stora grenar, ber vi dig till oss på Kundservice, se till höger

EPiTrace logger