Träd är viktiga

Ett stort friskt träd är nästan oersättligt. Visste du att det krävs över tusen nyplanterade träd för att uppnå samma miljöeffekt som med ett stort träd? Därför tänker vi efter mycket noga innan vi fäller ett park- eller gatuträd. Fällt träd ersätts nästan alltid av ett nytt träd.

Ett nyplanterat träd behöver ca 50 år på sig innan det når samma storlek och effekt som ett stort träd.

EPiTrace logger