Plaskdammar

I Borlänge kommun finns 3st plaskdammar som ligger i parkmiljö, Borlänge Energi ansvarar för två plaskdammar och Tunabyggen för en plaskdamm. Gemensamt för dessa är att små barn ska kunna bada och plaska i dem. Tillsyn med erforderliga provtagningar sker dagligen av den som ansvarar för drift och underhåll för respektive anläggning, i övrigt är badanläggningarna obevakade.

Borlänge Energi
Tångringsparkens och Ringargatans plaskdamm är öppna under perioden vecka 25 tom vecka 34.

Tunabyggen
Bullermyren stråket, öppen under perioden vecka 25 tom vecka 34.

Ansvaret för drift och underhåll: Borlänge Energi och Tunabyggen

Tillsynsmyndighet: Miljökontoret, Borlänge kommun

EPiTrace logger