Plaskdammar

I Borlänge kommun finns 3st plaskdammar som ligger i parkmiljö, Borlänge Energi ansvarar för två plaskdammar och Tunabyggen för en plaskdamm. Gemensamt för dessa är att små barn ska kunna bada och plaska i dem. Tillsyn med erforderliga provtagningar sker dagligen av den som ansvarar för drift och underhåll för respektive anläggning, i övrigt är badanläggningarna obevakade.

Borlänge Energi
Tångringsparkens och Ringargatans plaskdamm är stängda på grund av risken för smittspridning med anledning av coronaviruset.

Ansvaret för drift och underhåll: Borlänge Energi och Tunabyggen

Tillsynsmyndighet: Miljökontoret, Borlänge kommun

EPiTrace logger