Tips på parker och naturmiljöer nära bostaden

I några av parkerna hålls årliga guidningar.

Liljeqvistska parken
Liljeqvistska Parken

Blomsterprakt i Borlänges "ministadspark" i Borlänge centrum - nära tågstation och Hantverksbyn. Rolig och populär lekplats. Plats för picknick.

Stenparken

Sevärd liten park som omger Geologiska muséet! Stenar och växter i skön harmoni. Här kan du få information om stenar och gammaldags växter.

Lilla Parken

Sommartid café i trädgårdsmiljö. Minilek för de minsta. Ligger bredvid Turistbyrån i Borlänge Centrum.

Börje Anderssons park

Vid Högskolan i Framtidsdalen finns flera parker med vattentema. I Börje Anderssons park gympar Friskis och Svettis sommartid. Boule och beach-volley finns här.

Vattenparken - Pylonendammen

Picnic-park i Framtidsdalen! Promenadslinga runt dammar. Sittplatser på långbrygga.

Tjärnasjön vid Sportfältet

Kort promenadslinga runt sjön. Fina sittplatser på bryggan. Område med god tillgänglighet. Här kan man läsa om natur och intressant arkeologi för platsen. Rustades 2015.

Nygårdsravinen

Stig  -ca 1km - med spänger och broar i ravinen. Östra delen har god tillgänglighet. Rustades 2016.
Hämta broschyren om Nygårdsravinen.

Föreningsparken i Hushagen

Borlänges äldsta park som fick ett ansiktslyft 2011. Förutom de vackra gamla träden finns här också lekplats, boulebana, beachvolleyplan, sittplatser samt busk- och perennplanteringar. Även många nya träd av spännande arter har planterats.

Matjesparken

En av Borlänges kulturhistoriskt intressanta parker från 1930-talet. Picknickpark med stor variation när det gäller växter, här finns bl.a. stora rödekar. Stora pågående växterrenoveringar från 2011 mm.

Soltorgsparken

Kulturhistoriskt intressant park från 1940-talet. Picknickpark med rolig lekplats. Fin damm och intressanta planteringar. Renoveras 2016.

Tångringsparken

Picknickpark med plaskdamm och rolig lekplats och gräsyta för bollspel.

Hummelparken

Nära centrum finns denna oas med vatten och blommor. Runt parken finns en krans av Ornäsbjörk. Parken renoveras 2017.

EPiTrace logger