Vinterväghållning

Till vinterväghållning hör snöröjning, halkbekämpning och snöbortforsling i centrumområdet.

Snöröjning

  • Vi prioriterar cykelvägar, centrum och saltvägnätet, snöröjning påbörjas vid ett snödjup av 3-5 cm. Åtgärdstid 4-6 timmar.
  • Bostadsgator påbörjas vid ett snödjup på minst 5 cm. Åtgärdstid 8-10 timmar.

Halkbekämpning

  • Vi använder främst sand och krossgrus vid bekämpning av halka, ibland används även salt på större vägar.
  • Tänk på att det är du som villaägare som är ansvarig för hur trottoaren utanför din tomt ser ut.

Snövallar

Vid snöröjning bildas snövallar vid infarter. De entreprenörer som sköter vägar och gator vintertid har i uppdrag att minimera snövallar i största möjliga mån. Trots detta går det inte att undvika att vallar uppkommer och vi hoppas att du har överseende med detta.

Då snövallar ändå uppstår är det kommunen via AB Borlänge Energi som ska ta bort dessa. Detta är dock ingen prioriterad verksamhet. Återkom 3 dagar efter snöfall.

Bortforsling av snö

  • Snö i centrum forslas bort kontinuerligt, dock normalt inte efter varje snöfall.

Det snöar i Borlänge

Klicka på dokumentet här intill för att få svar gällande vinterväghållning.

 

EPiTrace logger