Trafikanordningsplaner (TA-plan)

En trafikanordningsplan (TA-plan) innehåller fakta om ett vägarbete/arbetsområde om hur det ska märkas ut.

För att sätta ut, underhålla och ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten. För att få arbeta vid vägen krävs genomgången utbildning Säkerhet på väg eller utbildning som bedöms likvärdigt. För samtliga arbeten måste det finnas en utmärkningsansvarig och ansvarig arbetsledare.

Ansökan ska innehålla en karta över aktuellt område samt ritning på hur sökande tänkt skapa en säker arbetsplats för trafikanter och personal. 

I länkar finns det exempel hur du kan utforma en Trafikanordningsplan. Tänt på att det bara är exempel och varje Trafikanordningsplan är unik och behöver anpassas efter rådande situation.

  • Om du avser att gräva på en statlig väg ska du ansöka hos Trafikverket
  • Om du ska utföra ett grävningsarbete måste även ett godkännande om att få gräva i marken finnas.

 

Grävning i allmän mark

De flesta arbeten i allmän mark innebär störningar av något slag. Livslängden för beläggningar förkortas, framkomligheten och trafiksäkerheten försämras. De som bor och arbetar i närheten blir störda av buller och vibrationer samt att dåligt utförda återställningsarbeten leder till ökade kostnader för de framtida gatuunderhållet.

Om du avser att göra ett grävningsarbete i allmän mark måste du först ha fått ett godkännande av kommunen.
En ansökan samt mer information hittar du i dokument.

Det är du som sökande som ansvar för att kontakta Borlänge Energi Gata gällande eventuella återställningsarbeten, exempelvis asfaltering.
 

EPiTrace logger