Anvisad leverantör

Bor du i Borlänge betalar du elnätsavgiften till Borlänge Energi och din förbrukning betalas till elhandelsföretaget.

Om du inte gör ett aktivt val av elleverantör blir du i enlighet med 8 kap. 8 § i ellagen (1997:857) anvisad en elleverantör för att du ska kunna få el direkt när du flyttar in. Anvisat elhandelsföretag är AB Borlänge Energi. Om du inte gör ett aktivt byte av elleverantör, kommer den anvisade leverantören att fortsätta leverera el till dig.

För att byta till annan elleverantör kontaktar du den leverantör du vill ha och uppger det Anläggnings-id som står angivet på fakturan.

Har du redan flyttat in kan man byta elhandelsföretag efter 14 dagar från det att det nya företaget har kontaktats av dig.

När du kontaktar ditt nya elhandelsföretag vill de veta ditt

  • namn
  • personnummer
  • områdes-id
  • Anläggnings-id

Uppgifter om de två sistnämnda finns på fakturan från elnätsföretaget.
Kontakta ditt nya elhandelsföretag och meddela att du ska byta.
Därefter behöver inte du göra något mer. Elhandelsföretaget kontaktar elnätsföretaget och meddelar bytet.

 

EPiTrace logger