Styrelsen

Styrelsen för Borlänge Energi och Borlänge Energi Elnät.

Ordinarie ledamöter
Lena Lagestam, ordförande
Mari Jonsson, vice ordförande
Mikael Karlsson
Dan Eriksson
Kenneth Tjernberg
Ulrik Bergman
Samuel Hedström

Externa ledamöter
Tomas Bruce
Pär Sixtensson
Ulf Aronsson

Personalrepresentanter
Lena Folkerud
Ove Österberg

Vd
Lars Larsson

EPiTrace logger