Styrelsen

Styrelsen för Borlänge Energi och Borlänge Energi Elnät.

Ordinarie ledamöter
Kerstin Rahm, ordf.
Håkan Danielsson, vice ordf.
Ann-Cathrin Löfwenhamn
Göran Israelsson
Erik Walla
John Thornander
Yvonne Karlén

Externa ledamöter
Tomas Bruce
Pär Sixtensson
Ulf Aronsson

Personalrepresentanter
Ove Österberg

Vd
Lars Larsson

EPiTrace logger