Reesbe företagsforskarskola

Reesbe (resurseffektiva energisystem i den byggda miljö) är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna.

Forskarskolan är ett initiativ som genomförs i nära samarbete med 20 företag och finansieras av KK-stiftelsen tillsammans med deltagande företag. Forskarskolan startade 2013 med 12 doktorander och under 2016 har ytterligare 9 doktorander börjat.

Syftet med forskningen i Reesbe är att analysera samspelet mellan tillförsel och användning av energi i bebyggelse, i eller utanför fjärrvärmeområden, och finna lösningar som på lång sikt och ur ett systemperspektiv ger lägre kostnader, minskad resursanvändning, minskad klimat- och miljöpåverkan, förbättrad inomhusmiljö vid om- och nybyggnation, ökad andel solenergi.

Se vidare på www.reesbe.se

En av doktoranderna hos Reesbe är Tina Lidberg som arbetar tillsammans med Borlänge Energi och Stora Tunabyggen. Tinas forskning är bland annat med i det stora renoveringsprojekt som Tunabyggen genomför vid Tjärna Ängar..

Tina läste till civilingenjör i Energisystem vid Mälardalens högskola jobbade sedan vid Rindi Energi som driftingenjör innan hon för ca tre år sedan började som företagsdoktorand hos Reesbe.

Läs mer:
Energirenovering där boende bor kvar testas

 

 

 

EPiTrace logger