Reesbe företagsforskarskola

Reesbe (resurseffektiva energisystem i den byggda miljö) är en företagsforskarskola som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens Högskola och Högskolan Dalarna.

Forskarskolan är ett initiativ som genomförs i nära samarbete med 20 företag och finansieras av KK-stiftelsen tillsammans med deltagande företag. Forskarskolan startade 2013 med 12 doktorander och under 2016 har ytterligare 9 doktorander börjat.

Syftet med forskningen i Reesbe är att analysera samspelet mellan tillförsel och användning av energi i bebyggelse, i eller utanför fjärrvärmeområden, och finna lösningar som på lång sikt och ur ett systemperspektiv ger lägre kostnader, minskad resursanvändning, minskad klimat- och miljöpåverkan, förbättrad inomhusmiljö vid om- och nybyggnation, ökad andel solenergi.

En av doktoranderna hos Reesbe är Tina Lidberg som arbetar tillsammans med Borlänge Energi och Stora Tunabyggen. Tinas forskning är bland annat med i det stora renoveringsprojekt som Tunabyggen genomför vid Tjärna Ängar..

Tina läste till civilingenjör i Energisystem vid Mälardalens högskola jobbade sedan vid Rindi Energi som driftingenjör innan hon för ca tre år sedan började som företagsdoktorand hos Reesbe.

Läs mer:
Energirenovering där boende bor kvar testas

 

 

 

EPiTrace logger