Vi uppmärksammade Elens dag - med en överraskning

22 januari 2018

För att fira Elens dag den 23 januari 2018 valde vi på Borlänge Energi att göra en ”flashmob”, ett överraskningsuppträdande som dyker upp utan annonsering.

Delar av Borlänge kammarkör smälte in bland besökarna på Kupolen för att helt plötsligt stämma upp i Tage Danielssons Elektricitetsvisa. Sen hastade vi vidare för att köra samma visa för resenärerna som kom med ett av Stockholmstågen. Alla som ville fick ”Kan-el”-bullar. Vi hade roligt och hoppas att nyttan och värdet med el fick välförtjänt uppmärksamhet.

 

Elens dag den 23 januari instiftades för att uppmärksamma värdet och vikten av tillgång på el. Den infaller i en vintermånad då vi är extra beroende av ljus och värme. Tack vare elen är vårt liv ljusare, tryggare, lättare, friskare och roligare.

Fråga din familj, vänner eller arbetskompisar vad de uppskattar mest med el så kommer du att få snabba svar som ”att kunna ladda mobiltelefonen” och ”att kunna starta dagen med en kopp kaffe”. Efter en stunds eftertanke kanske någon nämner lyften som gör att någon med ett handikapp kan ta sig till en annan våning eller elen till kuvösen som kunde trygga någons första tid här i världen. Stort och smått och allt där emellan är vad elen har blivit i vår vardag.

El från Borlänge
Borlänge Energi ansvarar för elnätet inom stora delar av Borlänge kommun till cirka 29 000 elnätkunder. Genom Borlänge Energi elhandel kan vi även erbjuda den el du använder, el som alltid är producerad med 100 % förnyelsebara källor.  


Sex skäl att älska el


1. El är det största som har hänt människan i modern tid
Har du tänkt på hur många gånger per dag du använder något som går på el? Elen gör att vi lever längre, har bättre hälsa och att vi får en massa tid över till annat som vi annars inte skulle ha hunnit med. Den har också gett oss alla en enklare, säkrare, ljusare och varmare tillvaro. Kort sagt är el en förutsättning för att vi ska kunna ha den livsstil och det samhälle som vi har idag.

2. Det är inte mycket som fungerar om strömmen går
Dagens samhälle bygger helt och hållet på system som behöver el för att fungera. Väldigt mycket av det vi gör i vardagen sker med hjälp av el. Om strömmen någon gång har gått när du är på jobbet eller i en affär, så vet du att det inte finns mycket kvar att göra. Affären kan inte ta betalt, du kan inte arbeta med de flesta av dina arbetsuppgifter och du märker helt plötsligt en massa andra saker, som du inte ens brukar tänka på, som helt plötsligt inte funkar.

3. Fritid tack vare elen
I början på 1900-talet tog hushållsarbetet för en familj cirka 54 timmar i veckan. Nästan all vaken tid gick åt till att laga mat, tvätta och hålla värmen och så jobb därutöver. Sedan 1990-talet tar samma arbete 15 timmar i veckan, tack vare alla hushållshjälpmedel som drivs med el. Dessutom kan arbetet fördelas på dygnets alla timmar med hjälp av elbelysningen.

4. Elen skapar nytta varje dag i samhället
Vi har haft el i Sverige sedan 1870-talet. Först användes den till belysning i industrin, på gator och i hemmen. Nu använder vi den till IT-teknik, maskiner i industrin, hushållsmaskiner i hemmen och transporter med tåg och tunnelbanor. I takt med utvecklingen används elen inte bara till nyttoteknik, utan också i hög grad till nöje och rekreation. Nu använder vi el för att kommunicera med varandra, för underhållning, för att skapa trygghet och för att bli av med tråkigt och tungt jobb etcetera.
Sveriges elföretag spelar en mycket central roll för den ekonomiska tillväxten i landet. Varje år investeras tiotals miljarder, som skapar tusentals arbetstillfällen, teknisk utveckling och exportintäkter. Vi i elbranschen förser också Sveriges företag med en av de viktigaste förutsättningarna för att bedriva sina verksamheter – en trygg och tillförlitlig tillgång till prisvärd el.

5. Räddar liv och förbättrar arbetsmiljön
Tillgången till el inom sjukvården har gjort det möjligt att utveckla utrustning som räddar otaliga liv varje år. Allt från hjärtstartare till olika typer av livsuppehållande utrustning som respiratorer och övervakningsmonitorer till laserteknik och verktyg som gör det möjligt att genomföra eller leda operationer på distans. Även personalen inom äldrevården har fått det bättre med hjälp av el. Olika typer av lyftar hjälper numera till på många ställen så att patienter kan lyftas i och ur sina sängar på ett säkert och bekvämt sätt utan att slita på vårdbiträdenas ryggar.

6. Färre arbetsskador och bättre arbetsklimat tack vare el
Hela vår industriella utveckling hänger ihop med elektrifieringen. Arbetet har moderniserats, blivit mindre fysiskt krävande och mer effektivt tack vare el. Arbetsmiljön har blivit bättre genom att robotar (som ju också drivs med el) har tagit över tunga monotona eller hälsovådliga arbetsuppgifter, som till exempel lackering. Elektrifieringen har även inneburit stora miljöfördelar när el ersatt olja eller kol då utsläpp till luften helt har försvunnit eller renas med el. Sist, men inte minst så bygger hela den moderna tekniken inom IT-området också på el.

 


 

EPiTrace logger