Vi facklar gas på Fågelmyra

13 februari 2020

Den nya anläggningen för deponigas på Fågelmyra avfallsanläggning börjar närma sig färdig. I väntan på att de båda pannorna som ska värma våra lokaler trimmas in så facklas gasen av. Istället för att släppa ut metangas så förbränns den i gasfacklan till koldioxid, som är en mindre aggressiv växthusgas. Sommartid när värmebehovet är lägre kommer delar av gasen även fortsättningsvis att facklas av.

EPiTrace logger