Vår gasmack blir en byggarbetsplats under vecka 13

20 mars 2020

Under vecka 13 kommer gasflaken vid gasmacken att få ett tak. Därmed blir gasmacken en byggarbetsplats under veckan.

Arbetet påbörjas redan måndag morgon och beräknas vara klart under fredagen. Från tisdag kommer inte gasflaken att kunna stå inne medan de bygger. Det innebär att från tisdagen kommer flaken att köras ut klockan 7 på morgonen för att köras in igen för en timme klockan 12. På eftermiddagarna klockan 16 körs flaken in och får stå inne hela natten.

Medan flaken är ute tas gasen från de interna gasbankerna i macken. Det kan betyda att mot slutet av förmiddagarna och slutet av eftermiddagarna kan trycket sjunka något så att tankarna inte blir helt fyllda.

Vi hoppas på överseende med detta och uppmanar att om möjligt tanka utanför ordinarie arbetstid.

/Mikael Lassbo

Gasmacksföreståndare

EPiTrace logger