Upprustning av del av lekplatsen i Tångringsparken

23 april 2020

På uppdrag av Borlänge kommun bygger vi nu om de delar av lekplatsen, som är i dåligt skick. Det nya som tillförs är bland annat en lekställning för de lite mindre barnen och en karusell.


Arbetena har påbörjats och utförs av Hedemora mark. Lekplatsen beräknas vara färdigställd senast vecka 28.

Läs mer under Stadsmiljö - Aktuella lekplatsupprustningar

EPiTrace logger