Svetsarbeten utförs med dispens från eldningsförbud

30 juli 2018

Det eldningsförbud som råder i Dalarnas län innefattar även svetsning vilket berör vår verksamhet, främst i arbetet med elnät och fjärrvärmeledningar.

Borlänge Energi har nu sökt och fått dispens hos Räddningstjänsten Dala Mitt för arbeten med elnätet och kan i och med det återuppta arbetet. För svetsning av fjärrvärmeledningar har Borlänge Energis entreprenör sökt och beviljats dispens från förbudet.

Ansökan som lämnas in för att få göra undantag från eldningsförbudet innehåller bland annat en utförlig beskrivning av släckberedskapen och en beskrivning av närområdet där arbetet ska utföras.

EPiTrace logger