Störningar på grund av snö

30 november 2017

Det kraftiga snöfallet under veckan har och fortsätter att orsaka störningar.

Elnät
När det gäller elnätet så har fallande träd och grenar orsakat ett flertal strömavbrott. Större delen av avbrotten inträffade under onsdagen och är nu åtgärdade. Det är mycket tung snö kvar i träden vilket gör att risken för nya strömavbrott kvarstår. Vi har en fortsatt god beredskap.

Stadsmiljö
Våra entreprenörer jobbar för fullt med snöröjning halkbekämpning och snöbortforsling. Du kan läsa mer om vår vinterväghållning här: https://www.borlange-energi.se/sv/Stadsmiljo/Gata/Vintervaghallning/

På vissa platser har skadade och snötyngda träd lagt sig över cykelvägar, i lekplatser och på andra olämpliga platser. Vår parkavdelning jobbar med att röjning.

Uppmärksamma oss!
Felanmäl gärna problem i din närhet via någon av våra kontaktvägar. I vår app finns en felanmälningsfunktion med möjlighet att skicka med en bild. Kundservice tar emot ditt ärende på telefon 0243-730 00.

EPiTrace logger