Skräddarbacken - utbyggnad fiber

20 juni 2017

I stora delar av Skräddarbacken pågår för närvarande flera projekt med utbyggnad bredband, fiber, till fastigheterna i området. Stadsnät på Borlänge Energi är en av aktörerna.

De delar av området där vi gräver för bredband framgår översiktligt i kartan.
Öppna kartan

För att minska den totala grävningen i området, erbjuder de olika aktörerna varandra att samförlägga fibern vid bredbandsutbyggnad. Det innebär att det ibland är Borlänge Energi som gräver och lägger ner sina och andra aktörers fiber i samma schakt. På andra ställen är det andra aktörer som gräver och Borlänge Energi erbjuds att lägga sin fiber i samma schakt.

Om du har frågor om eller synpunkter på de pågående arbetena där du bor, men är osäker på vem som gräver, hör av dig till Borlänge Energi så hjälper vi dig. Telefon: 0243-730 00 kund@borlange-energi.se

EPiTrace logger